Risikomatrise

Bruk risikomatrisen til å identifisere, delegere og minimere risikoer

En vanlig metode for å håndtere risiko er risikomatrisen. Den kan brukes i prosjekter og i alle andre virksomheter eller organisasjoner. En risikomatrise er et praktisk verktøy for å identifisere, håndtere og løse alle typer risikoer.

 

Risikomatrisen er oftest en 3×3 eller 5×5 matrise. Den ene aksen representerer sannsynligheten for at en viss risiko inntreffer, mens den andre aksen representerer konsekvensen dersom risikoen inntreffer. Sammen kan disse brukes til å visualisere, kategorisere og prioritere risikohåndtering, for eksempel i høy, middels og lav prioritet.

 

Dynamisk og kontinuerlig risikostyring er ønskelig i de fleste sammenhenger. Dedikerte workshops er også vanlig, oftest for identifisering av risiko. Etter identifisering bør risikoer delegeres til passende person(er) for å unngå spredning av ansvar. Om mulig bør man også sette tidsfrister for risikoløsning eller minimering.

 

For praktiske formål har et dynamisk risikotavle flere fordeler fremfor statiske dokumenter eller presentasjoner som oppdateres nå og da.

 

Fordelene med en visuell risikotavle inkluderer:

– En alltid oppdatert og tilgjengelig oversikt over risikoer

– Muligheter for sanntidsdelegering og varsler til interessenter

– Gjør relevante filer og kommentarer lett tilgjengelige – unngår lange e-posttråder

– Mulig å integrere med andre meldings- og chattesystemer

– Dynamisk og sporbar historikk for risikohåndtering

Klar for å komme i gang?

Utforsk Upwave på egenhånd eller kontakt oss for å lære mer