Ukentlige møter

Strukturer de ukentlige møtene dine slik at du og teamet ditt er oppdatert på hva som skjer

Møter er mye mer produktive hvis du har en agenda og holder deg til den. Spesielt hvis alle notater og informasjon fra et møte er tilgjengelig i sanntid for alle i møtet. I denne malen er kolonnene "Agenda", "Handlingselementer" og "Fullført", og hver rad representerer en uke. Legg til agendaen for møtet i det første ved å bruke underoppgaver, slik at du enkelt kan krysse av for elementer i møtet. Du kan også legge notater fra møtet i samme kort som dagsorden, for å gjøre det enkelt for alle å se på det som ble diskutert i møtet. Sett handlingspunkter som må gjøres etter møtet i neste kolonne, og tildel den ansvarlige. Når et handlingselement er ferdig, flytter du det til "Fullført"-kolonnen. Bruk fargene til å kategorisere handlingselementene basert på avdeling, teammedlemmer eller prioritet. I dette eksemplet har vi kategorisert basert på avdeling.

Klar for å komme i gang?

Utforsk Upwave på egenhånd eller kontakt oss for å lære mer