Full oversikt og kontroll fra én plattform

Organiser, planlegg, monitorer, samarbeid og få ting gjort
– alt på ett sted.

Oversikt over Upwave Suiten

Prosjekt- og oppgavehåndtering

Monitorer fremgang på prosjektene og oppgavene dine på en visuell måte.

Prosjekter

Organiser arbeidet ditt i visuelle tavler.

Oppgaver

Bruk kort for å samle all informasjon knyttet til en oppgave på ett sted.

Underoppgaver

Del store oppgaver i mindre biter med deloppgaver.

Ansvarlige

Tildel oppgaver og deloppgaver for økt ansvarliggjøring og for å sørge for at ingen oppgaver faller mellom stoler.

Frister

Sett tidsfrister for å sikre at oppgavene blir fullført i tide.

Startdatoer

Angi startdatoer for å indikere når du skal begynne å jobbe med oppgaven.

Vedlegg

Enkel opplasting av filer og dokumenter til oppgavene dine.

Aktivitetslogg

Få en rask oversikt over alle oppdateringer og endringer som er gjort på oppgaver og prosjekter.

Forhåndsdefinerte maler

Våre forhåndslagde maler gjør det enklere for deg å få ting gjort, fra enkle gjøremålslister til strategiske rammeverk som Business Model Canvas.

Egendefinerte prosjektmaler

Bruk kolonner og rader til å lage egendefinerte maler som passer til arbeidsflyten din.

Statusoppdateringer

Oppdater interessenter om fremdriften til prosjektet ditt, med trafikklys som fungerer som visuelle signaler for status og fremdrift.

Timeregistrering og estimering

Monitorer timer brukt på oppgavene dine og sett estimater. Du kan velge å bruke den automatiske timerfunksjonen inne i et kort eller lage manuelle tidsregistreringer.

Maler

Forenkle arbeidet ditt med våre forhåndsdefinerte maler.

Business Model Canvas

Visualiser hele forretningsmodellen din på én side.

SWOT

Identifiser dine styrker, svakheter, muligheter og trusler.

Eisenhower Matrix

Prioriter oppgavene dine og administrer tiden din mer effektivt.

Risikomatrise

Identifisere, delegere og minimere risiko.

Business Model Canvas

Visualiser hele forretningsmodellen din på én side.

SWOT

Identifiser dine styrker, svakheter, muligheter og trusler.

Eisenhower Matrix

Prioriter oppgavene dine og administrer tiden din mer effektivt.

Risikomatrise

Identifisere, delegere og minimere risiko.

Visninger og rapportering

Visualiser arbeidet ditt med forskjellige visninger og lag innsiktsfulle rapporter.

Tavlevisning

Lag arbeidsflyten som fungerer for deg med kolonner og rader.

Tabellvisning

Visualiser prosjektet ditt i et kompakt listeformat.

Kalendervisning

Få en rask oversikt over alle forfallsdatoene og kommende oppgaver i et prosjekt.

Tidslinjevisning

Visualiser oppgaver horisontalt, og få oversikt over parallelle aktiviteter.

Mine oppgaver

Se alle oppgaver som er tildelt deg i din personlige oppgaveliste.

Prosjektporteføljeoversikt

Administrer, rapporter og iverksett tiltak på prosjekter med din egen tilpassede porteføljevisning.

Fremdriftsrapporter

Få oversikt over fremdrift og status for alle oppgaver i prosjektet, inkludert hvem som er ansvarlig, forfallsdato og sluttdato.

Tilpassbare tidsrapporter

Enkel generering og eksportering av timelister på prosjekt-, oppgave- eller brukernivå.

Samarbeid i Team

Samarbeid tett, selv når du jobber eksternt.

Kommentering

Kommenter direkte på oppgaver og få tilbakemeldinger i sanntid fra teamet ditt.

Varslinger

Få sanntidsvarsler om oppdateringer som angår deg.

Følg oppgaver

Følg en oppgave for å holde deg oppdatert, selv om du ikke er tildelt oppgaven

Tagging

Tagg et spesifikt medlem, eller alle medlemmer i et prosjekt, for å sikre effektiv kommunikasjon.

Lag ditt eget team

Organiser prosjekter, oppgaver og mennesker i team. Du kan opprette team for ulike avdelinger, prosjektgrupper eller eksterne partnere.

Kalender

Se forfallsdatoer for alle oppgaver og deloppgaver på tvers av prosjekter i teamet ditt.

Teamanalyse

Få oversikt over aktivitet, fremgang og engasjement i teamet ditt

Android og iOS app

Arbeid sammen fra hvor som helst. Få ting gjort på kontoret, hjemme og på farten.

Administrasjon og adgangskontroll

Administrer medlemmer og konfigurer sikkerhetsinnstillinger, slik at dataene dine forblir trygge.

Synlighet

Du kan gjøre tavler private med begrenset tilgang, dele de med et team eller gjøre det offentlige.

Teamet's synlighet

Gjør team tilgjengelig for bare inviterte medlemmer eller alle i organisasjonen.

Gjesterolle

Gi eksterne gjester tilgang til spesifikke prosjekter på en sikker måte.

Observatørrolle

Inviter organisasjonsmedlemmer til å se og kommentere spesifikke tavler, uten å ofre kontrollen.

Administrasjon

Administrer medlemmer og konfigurer sikkerhetsinnstillinger fra administrasjonspanelet.

Sikkerhet og datakontroll

Jobb sikkert og kryptert. Vi tilbyr også databehandleravtaler tilpasset dine behov.

Integrer Upwave med favorittverktøyene dine

Knytt alt sammen ved å koble Upwave til verktøyene du allerede bruker.

Klar for å komme i gang?

Utforsk Upwave på egenhånd eller kontakt oss for å lære mer