One Minute To-Do List

Organize your work in 60 seconds with the One Minute To-Do List.

The One Minute To-Do List (1MTD) is a productivity system developed by Michael Linenberger. The system is based on organizing your to-dos in 3 lists based on urgency;

1. Critical Now: Tasks that are absolutely due today

2. Opportunities Now: Tasks that are urgent, but can wait up to 10 days

3. Over-The-Horizon: Tasks that can wait 10 days or more

Systemet kalles One Minute To-Do List fordi det kun tar ett minutt å sette det opp og ett minutt å gå gjennom det hver dag. Bruk 20 sekunder på hver liste, og skriv ned alle oppgaver du kommer på.

Ready to get started?

Explore Upwave on your own or contact us to learn more.